Arbeidsongeschiktheid eerste jaar:

De eerste periode heb je recht op het gewaarborgd loon,dit is de eerste maand arbeidsongeschiktheid en wordt betaald door uw werkgever.

Vanaf de 2de maand val je onder de zogenaamde primaire arbeidsongeschiktheid en krijg je een uitkering vanuit de sociale zekerheid, het is het ziekenfonds die zorgt voor de praktische kant.
De uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid worden maximum 12 maanden toegekend. Hierna komt de invaliditeitsuitkering.

Als loontrekkende krijg je steeds een percentage van het laatste ontvangen loon met een maximum en altijd rekening houdende met uw gezinssituatie.

Voor ambtenaren en zelfstandigen bestaat er een aparte regeling.

Als werknemer bedraagt uw ziekte-uitkering tijdens het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid (primaire ongeschiktheid) 60% van uw brutoloon met een maximum van 2.179,84 euro bruto (83,84 euro per dag, de sociale zekerheid rekent met 26 dagen per maand).  De minimale uitkering voor een regelmatige werknemer bedraagt vanaf de 7de maand met gezinslast 1.525,68 euro (58,68 euro per dag) en 1.220,96 euro (46,96 euro per dag).

Indexatie 1 januari 2018 (laatste update 26 januari 2018)

Invaliditeit:

Als werknemer bedraagt uw ziekte-uitkering vanaf het tweede jaar van uw arbeidsongeschiktheid (invaliditeit) tot aan het maximum:

 • 65% van uw brutoloon, als u een gerechtigde bent met personen ten laste;

 • 55% van uw brutoloon, als u een alleenstaande bent;

 • 40% van uw brutoloon, als u samenwonende bent.

Concreet mag u rekenen als loontrekkende met gezinslast op maximum 2.361,58 euro per maand (90,83 euro per dag), alleenstaanden op 1.998,36 euro (76,86 euro per dag) en samenwonenden op 1.453,40 euro (55,90 euro per dag), telkens bruto voor belastingen.

Indexatie 1 januari 2018 (laatste update 26 januari 2018)

Hoeveel bedraagt dit in geval van arbeidsongeval?

 • 1ste maand: verzekerd door de werkgever: 100% van het inkomen wordt doorbetaald

 • 2de tot en met 12de maand: 90% van je inkomen met een maximum van 38.043,07 euro per jaar

 • Na 1 jaar (Volledige arbeidsongeschiktheid na consolidatie):

  • % van de arbeidsongeschiktheid x loonplafond, met een maxium van:

   • Wettelijk loonplafond van 42.270,08 euro

   • 50% van het loonplafond indien invaliditeitsgraad < 5%

   • 75% van het loonplafond indien invaliditeitsgraad tussen 5 en 10%

 
Voor hogere inkomens kan dit tot onaangename verrassingen leiden.  Meestal voorziet de werkgever een aanvullende verzekering via de zogenaamde groepsverzekering.
 
Meer weten? Graag een gratis intakegesprek? Contacteer ons hiervoor.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy