Terug naar product

Er zijn geen verzekeringstaksen te betalen. Tak 26 is namelijk geen levensverzekering, maar een kapitalisatiecontract.

Het is fiscaal neutraal voor vennootschappen en VZW’s.

Er zijn geen verzekeringstaksen te betalen, maar u betaalt zoals bij een termijnrekening, obligatie of een kasbon vennootschapsbelasting op het gerealiseerde rendement.  De roerende voorheffing is van toepassing op moment van opname van de gelden, dus niet elk jaar.  Daar u reeds vennootschapsbelasting hebt betaald op de gerealiseerde meerwaarden, mag u de betaalde roerende voorheffing in mindering brengen van de te betalen vennootschapsbelasting in het jaar van opname.

Wat met de notionele intrestaftrek en het verlaagd tarief bij een belegging tak 26?

Tak 26 is een vastrentend product, u verliest deze voordelen niet in de vennootschap door uw gelden hierin te beleggen.

Afspraak maken