Op het belastbare bedrag van de uitkering van uw pensioenkapitaal wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het belastbaar bedrag = bruto kapitaal – RIZIV- en solidariteitsbijdrage in het geval van een groeps- of IPT-verzekering.  Op de nettowinstdeelname (=bruto, verminderd met RIZIV- en solidariteitsbijdrage) moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Afhankelijk van het toepasselijke belastingtarief is de in te houden bedrijfsvoorheffing (BV) gelijk aan:

  • Taxatie tegen 20% -> BV = 20,19%;
  • Taxatie tegen 18% -> BV = 18,17%;
  • Taxatie tegen 16,5% -> BV = 16,66%;
  • Taxatie tegen 10% -> BV = 10,09%;
  • Taxatie via omzettingsrente -> 11,11% (op éénmaal het bedrag van de rente);
  • Taxatie tegen marginaal tarief of tegen 33% -> 33,31%.

Het pensioenkapitaal dient aangegeven te worden in de personenbelasting, waardoor er bovenop de taxatie (tussen 10 en 20%) nog gemeentelijke opcentiemen van toepassing zijn.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy