Duurzaam beleggen is een overkoepelende term die vier specifieke categorieën omvat

  • Impactgericht beleggen streeft een meetbaar doel na

  • SRI / Sustainable Responsible Investing / Maatschappelijk verantwoord beleggen tracht beleggingen te vermijden die als schadelijk worden beschouwd op basis van ecologische , sociale of ethische criteria

  • Thematisch beleggen is gericht op emittenten die sociale / ecologische uitdagingen aanpakken via hun producten en diensten

  • ESG integratie streeft naar een superieur rendement op lange termijn door risico’s en kansen te identificeren die rekening houden met parameters ESG, meestal vanuit een “best in class” principe. Dus het beleggingsfonds met hoogste score wordt geselecteerd en opgenomen in de beleggingsstrategie:

    • Milieufactoren: initiatieven ter vermindering van koolstofemissies en energieverbruik (bij voorkeur groene energie), waterverbruik, afvalrecycling en vermindering van verontreiniging

    • Sociale factoren: genderdiversiteit, mensenrechten, arbeidsnormen, beheer van de toeleveringsketen, productveiligheid en -bruikbaarheid, privacy van de klant en impact op de gemeenschap

    • Bestuursfactoren: samenstelling en onafhankelijkheid van de raad van bestuur, transparantie over de beloning van bestuurders, anticorruptie en toezicht op strategische duurzaamheid

Duurzaam beleggen is een groeiend en wereldwijd verschijnsel.

ESG-integratie is het expliciet en systematisch meenemen van ESG-kwesties in beleggingsanalyses en -beslissingen.

Volgens een studie van MSCI hebben bedrijven met een hoge ESG-rating over het algemeen een hogere winstgevendheid, een lager risico op extreme verliezen en een lager systeemrisico.

EU LANCEERT ACTIEPLAN VOOR DUURZAME FINANCIËN

De EU stemt over een nieuwe verordening (Verordening (EU) 2020/852 betreffende de instelling van een kader voor de bevordering van duurzame investeringen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) die duurzame investeringen transparanter en doelgerichter moet maken. Vanaf 2021 zal namelijk een classificatiesysteem worden ingevoerd dat het duurzaamheidsprofiel van financiële producten specificeert. Dit systeem zal het vervolgens mogelijk maken de milieu-, sociale en governance (ESG)-kenmerken van beleggingen te beoordelen.

Bovendien stelt de EU een lijst van 6 milieudoelstellingen vast waaraan economische activiteiten moeten voldoen om als duurzaam te worden beschouwd (artikel 9 van de verordening). De activiteiten moeten bijdragen tot een of meer van de volgende doelstellingen:

a) beperking van de klimaatverandering; b) aanpassing aan de klimaatverandering; c) duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen; d) overgang naar een circulaire economie; e) voorkoming en beperking van verontreiniging; en f) bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De meeste partners die met MySavings werken, hebben duurzame beleggingsproducten die de beginselen van de EU-verordening volgen.

UW GELD BEHEREN

Of u nu zelfstandige, ondernemer, bedrijfsleider of professional bent, MySavings biedt u de mogelijkheid uw geld te investeren in duurzame investeringsprojecten. Dat wil zeggen, projecten die investeren in sectoren die een duurzame investeringsstrategie volgen en daardoor een positief effect hebben op de samenleving en onze wereld in het algemeen.

Dankzij zijn talrijke partnerverzekeringsmaatschappijen biedt MySavings diverse duurzame spaaroplossingen tegen de beste voorwaarden op de markt.

Waarom kiezen voor MySavings voor uw duurzame beleggingen?

contrat

De beste Keuze

Dankzij onze vele partnerverzekeringsmaatschappijen kan MySavings u de duurzame spaaroplossingen aanbieden die het best bij uw profiel passen, in alle onafhankelijkheid en tegen de beste marktvoorwaarden.

conseil

Fiscale voordelen en meerwaarde

Door te investeren in duurzame projecten profiteert u zowel van een belastingvermindering als van een meerwaarde op het door u geïnvesteerde kapitaal.

commission

Advies op maat

Onze specialisten bestuderen gratis uw situatie om u de beste duurzame spaaroplossingen te kunnen aanbieden die rekening houden met uw behoeften en verwachtingen.

Gratis consultatie

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u meer informatie over duurzame spaarproducten of duurzaam beleggen in het algemeen?
Vraag een gratis consult aan met een van onze experts.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy