Curalia biedt haar klanten nieuwe voorwaarden vanaf 1 oktober 2015.  Het nieuwe product draagt de naam Curanova.  Hierbij onze analyse voor uw sociaal Vapz en/ of Rizivtoelage.

U krijgt als klant 3 opties:
 

 • U bent niet akkoord met de nieuwe voorwaarden:
  • ​​Bestaande reserve (uw opgebouwde spaarpot) blijft opgerent aan de contractueel overeengekomen rentevoeten: ligt tussen 2,35% en 4,75%.
  • Nieuwe stortingen brengen 0% rendement op.
  • Instapkost op nieuwe stortingen blijft gelijk aan 6,95%.
  • U kan een contract opstarten bij een andere maatschappij voor uw toekomstige stortingen.  Hier vindt u onze voorwaarden.
 • U bent wel akkoord met nieuwe voorwaarden:
  • ​​Volledige reserve (ook uw stortingen van de voorbije jaren) wordt vanaf 1 oktober opgerent aan een jaarlijks variabele rentevoet van 1,5% + winstdeelname.
  • Jaarlijks wordt de rentevoet vastgelegd in december voor het volgende jaar.
  • Nieuwe stortingen brengen 1,5% + winstdeelname.
  • Instapkost is gelijk aan 4,95%, er zijn alternatieven beschikbaar met maximaal 1% via MySavings.
 • Transfert van reserves naar een andere verzekeringsmaatschappij:
  • Mogelijk zonder kosten voor sociaal VAPZ. Individueel te bekijken in functie van resterende looptijd, intrestvoeten, …
  • Mogelijk met betaling personenbelasting voor het gedeelte opgebouwd via Riziv-toelagen.  Hiermee doet u geen goede zaak, dus best opgebouwde spaarreserve bij Curalia laten.

 
Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak, een offerte of een telefonisch overleg.

Ter info: U heeft als zorgverlener de mogelijkheid tot 31/10/2015 uw aanvraag te herroepen en een nieuw formulier in te sturen ten voordele van een andere maatschappij.

Dit is een standaardprocedure. U dient op het riziv-formulier te vermelden ‘vernietigt en vervangt’. 

Dit is van toepassing voor de tussenkomst 2014 apothekers/kinesisten en tussenkomst 2015 artsen/tandartsen.
 

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy