Er zijn zeer specifieke regels van toepassing op het overlevingspensioen.  Het gaat ook niet echt om een pensioen, maar het betreft eerder een vervangingsinkomen, een vangnet dat beperkt is in bedrag en u mag bovendien als langslevende echtgeno(o)t(e) slechts beperkt bijverdienen. Indien u meer verdient verliest u het recht op uw overlevingspensioen.
Maximumbedragen van de bijverdiensten voor wie jonger is dan 65 en een overlevingspensioen geniet.

Bijverdienen als zelfstandige (nettobedragen)Bijverdienen als werknemer (brutobedragen)
Zonder kind ten laste13 824 euro17 280 euro
Met kind ten laste17 280 euro21 600 euro

Voor bijverdiensten als werknemer worden de brutobedragen in rekening gebracht. Voor bijverdiensten als zelfstandige gaat het om het netto belastbaar beroepsinkomen. Dat is het bruto belastbaar beroepsinkomen verminderd met de beroepskosten en met eventuele beroepsverliezen en rekening houdend met een mogelijke verliescompensatie tussen echtgenoten en met eventuele vervangingsinkomsten (die worden erbij opgeteld).

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy