Op elk moment kan u als bedrijfsleider kiezen om het volledige bedrag of een gedeelte van de opgebouwde pensioenbelofte belastingvrij over te dragen naar een verzekeraar.  Er zijn dus geen taksen van toepassing, geen Wyninckxbijdrage en via mysavings geen makelaarskosten.  In hoofde van de vennootschap komt de verrichting boekhoudkundig en fiscaal erop neer dat enerzijds de eerder aangelegde voorziening terug bij de winst wordt gevoegd, en dat anderzijds de betaalde premie als beroepskost wordt afgetrokken.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy