Een bedrag van 12.500 euro is in het Vlaams Gewest vrijgesteld van successierechten indien het gaat om rechte lijn (dus grootouders-ouders-kinderen-kleinkinderen-achterkleinkinderen is een rechte lijn) ook geldig voor echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonend > 1jaar
Concreet:
U start een spaarplan of beleggingsverzekering in eigen naam en benoemt uw kleinkind als begunstigde bij overlijden.
U behoudt als verzekeringnemer alle rechten, dus u kan zelfs begunstiging nadien nog wijzigen indien u van gedachte verandert.
Dit is geldig per grootouder en per kind, kleinkind en achterkleinkind.
Indien het kapitaal de 12.500 euro overschrijdt blijft de vrijstelling geldig, maar moeten er successierechten worden betaald op het excedent. Vb bij een kapitaal van 15.000 euro bedraagt dit 100 euro.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy