Er zijn verschillende scenario’s, telkens met hun eigen gevolgen.

We gaan er in deze case vanuit dat u als peter of meter de volledige controle wenst te behouden over de spaarcenten en zelfs in een latere fase kan beslissen om de centen al dan niet over te dragen aan uw pete- of metekindje.

  • Peter of meter = verzekeringnemer, u hebt alle rechten, u doet de stortingen, u kan stoppen met betalen, u kan de spaarpot afkopen, u bent alleenheerser over het contract
  • Peter of meter = verzekerde
  • Metekind of petekind = begunstigde bij leven en overlijdensparen voor petekind
  • U kan werken met een specifieke einddatum bvb leeftijd van 21 jaar pete- of metekind, de gelden zullen automatisch worden uitbetaald aan uw oogappel. U kan ook werken met een latere einddatum, hierbij beslist u wanneer de centen worden uitbetaald

Opgelet : bij een vooroverlijden van uzelf zal het dan gespaarde bedrag worden uitgekeerd aan uw pete- of metekind.  Er zijn successierechten verschuldigd afhankelijk van het Gewest waarin u woont en bedragen in Vlaanderen 45%.  Indien u bijvoorbeeld via testament een bedrag zou toewijzen, zijn dezelfde successietarieven van toepassing.  U kan dit enkel vermijden door de centen te schenken aan uw pete- of metekind, maar dan verliest u de controle.  Dit kan desnoods nog geregeld worden last minute bij een ziekte.

In normale omstandigenheden bent u nog springlevend moment dat u uw pete- of metekind deze som overhandigd, enkel in geval van een plotseling overlijden zijn de successierechten van toepassing.

Ga naar het overzicht van verzekeraars waarmee MySavings samenwerkt en maak uw eigen keuze of volg ons advies.  Neem contact op en start vandaag nog met een mooi spaarplan.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy