De gelden worden bij het roerende deel geteld en u betaalt de normale schijven van de erfbelasting (nieuwe benaming in het Vlaamse gewest) oftewel successierechten.

Er zijn evenwel uitzonderingen:

  • Gehuwd met wettelijk stelsel (gemeenschappelijk vermogen alles wat u verdient na het huwelijk): slechts de helft valt in successie, de andere helft behoort reeds tot vermogen van de partner.  Dit betekent bij overlijden van partner dat slechts de helft van uw groepsverzekering in de nalatenschap of successie dient aan te geven.
  • Groepsverzekering voor loontrekkenden: indien de begunstigde de overlevende echtgenote en/of kinderen tot 21 jaar betreft zijn er geen successierechten.
    Opgelet: dit laatste geldt niet voor zelfstandigen noch voor wettelijk samenwonenden!

Het heeft geen belang indien de premies werden betaald enkel door de werkgever, dan wel door zowel de werkgever als de werknemer. De vrijstelling is eveneens geldig voor een bedrijfspensioenfonds.

De vrijstelling geldt niet indein de groepsverzekering in pand werd gegeven. Doordat de lening van de groepsverzekering is afgelost mag ze niet meer worden opgenomen in het passief, waardoor de netto-nalatenschap stijgt.  De gezinswoning evenwel is dan weer vrijgesteld in Vlaanderen tussen echtgenoten (en wettelijke samenwoners).

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy