De omzetverzekering is een verzekering gewaarborgd inkomen waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider een rente zal worden uitbetaald ter vervanging van de weggevallen inkomsten.

Het wordt berekend op de toegevoegde waarde in de vennootschap en bedraagt maximaal 60%.  Voor vrije beroepers en management vennootschappen kan men de bruto marge hanteren, voor anderen zal dit het verschil bedragen tussen de omzet en de som van de handelsgoederen en de grond- en hulpstoffen.  Van dit bedrag dient ook de bezoldiging van de bedrijfsleider worden afgetrokken.

De doelgroep die beoogd wordt zijn de zelfstandige bedrijfsleiders die een zeer groot deel van de omzet zelf verwezenlijken.  In de praktijk zijn dit vooral éénpersoonsvennootschappen.  Indien de bedrijfsleider voor een bepaalde tijd arbeidsongeschikt wordt, ziet hij immers de volledige omzet, en het daarbij behorende loon, verdwijnen.  De omzetverzekering zal er dan voor zorgen dat de vennootschap/bedrijfsleider zeker is van een inkomen op basis van de eerdere toegevoegde waarde van de vennootschap.

Fiscaal kan de volledige premie als beroepskost worden afgetrokken, deze wordt bepaald zoals bij een “gewoon” gewaarborgd inkomen.  De uitkering zal gebeuren aan de vennootschap en indien hier geen kosten tegenover staan, worden beschouwd als een inkomen en dus belastbaar.

Alles wat u moet weten over omzetverzekering.

Klik hier voor alle informatie rond omzetverzekering

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy