Wedersamenstelling of tweededepijlerkrediet
Zelfs als u nog geen pensioenreserves opgebouwd heeft, kunt u het eindbedrag van uw pensioenkapitaal al belenen of ter beschikking gesteld krijgen.

Voorbeeld
U start vandaag met een individuele pensioentoezegging (IPT). Deze IPT heeft een eindkapitaal van 250.000 euro wanneer u de leeftijd van 65 jaar bereikt. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u tussen 80% en zelfs 100% van het eindkapitaal nu al gebruiken om te investeren in vastgoed.

Wedersamenstelling: hoe?
Uw vennootschap betaalt jaarlijks de fiscaal aftrekbare premies van uw IPT. Daarnaast stelt de verzekeraar u onder de vorm van een aflossingsvrij of bulletkrediet het eindkapitaal van 250.000 euro ter beschikking. U betaalt jaarlijks een interestvergoeding in functie van de marktrente op het moment dat u het eindkapitaal opvraagt (dit wordt dus niet contractueel vastgelegd).

Momenteel (2018) bedraagt deze marktrente, afhankelijk van de looptijd en verschillende andere parameters (quotiteit, schuldsaldoverzekering, korting via de brandverzekering, korting voor klant, …) tussen de 2 à 3%.

Deze interest betaalt u privé. Hiermee kunt u uw onroerend inkomen neutraliseren (aftrekken als kost van uw onroerend inkomen in de personenbelasting). De kost van de interest wordt hierdoor in het gunstigste geval gehalveerd.

Hypotheek nodig
De verzekeringsmaatschappij heeft geen zekerheid dat u het eindkapitaal zult opbouwen via hen en zal daarom een hypotheek wensen op een in België gelegen onroerend goed. Dit hoeft niet hetzelfde pand te zijn.

Wedersamenstellingskrediet: de voordelen en nadelen
Voordelen

  • U geniet nu al van het eindkapitaal van uw aanvullend pensioen, terwijl u enkel de interesten betaalt die fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Zo bouwt u ook uw aanvullend pensioen op via aftrekbare premies en geniet u van de meerwaarde en eventueel de huurinkomsten van het onroerend goed.
  • U kunt vervroegd terugbetalen, zoals bij een klassiek privé hypothecair krediet (vergoeding van 3 maanden interest).

Nadeel

  • U betaalt geen kapitaal terug, maar enkel interesten.

U verkoop het pand?
De lening moeten worden terugbetaald zodra de betreffende onroerende goederen uit uw vermogen verdwijnen.

Maak een afspraak met onze experts.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy