Uw betalingen voor het pensioensparen komen voor belastingvermindering in aanmerking als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
u bent een Belgische rijksinwoner
u bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit
het contract heeft een looptijd van ten minste 10 jaar
in het contract is vermeld dat:

  • u bij leven  de begunstigde bent
  • bij uw overlijden:
  • uw erfgenamen (= uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn
  • als het contract dient als schuldsaldo voor een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:

    • voor het deel van het kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening de erfgenamen die de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed krijgen na uw overlijden de begunstigden zijn
    • voor de rest van het kapitaal uw erfgenamen (=uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn

Elk jaar bezorgt de bank of de verzekeringmaatschappij u een attest (nr 281.60) met daarop de stortingen die u gedaan heeft. U legt dit attest voor aan uw belastingkantoor wanneer het daarom vraagt.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy