Rekentools

En als uw wettelijk pensioen niet genoeg is?

10 maart 2016

Senioren met een inkomen onder het bestaansminimum komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).  Dit na een onderzoek naar uw bestaansmiddelen en vermogen dat u in de eerste plaats zal moeten aanspreken om uw levensstandaard op peil te houden.

Meer weten