Wat is een backservice?

Een inhaalbijdrage of backservice is een eenmalige verhoogde storting in jouw aanvullend pensioenplan via de vennootschap. Daarmee kan je de fiscale ruimte uit het verleden (tot maximaal 10 jaar terug) alsnog invullen. Zo’n backservice in een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) is voor 100% aftrekbaar van het belastbare resultaat in de vennootschap. Het is dus een handige manier om de winst in de vennootschap te verlagen en te sparen voor je aanvullend pensioen. Je dient wel te voldoen aan enkele voorwaarden, waarvan de belangrijkste de 80%-regel is.

Het ideale moment voor een backservice is nu!

Hogere verloning via de backservice

De verlaging van de vennootschapsbelasting vanaf 2018 geeft vennootschappen de kans om de bedrijfsleider dit jaar, alsook de komende jaren, een hogere verloning toe te kennen en zo te motiveren om de bedrijfsresultaten naar de toekomst op te krikken. Zo’n extra verloning kan onder andere bestaan uit een backservice, alias “een vorm van financiering van het aanvullend pensioen voor in het verleden niet of te weinig gestorte bijdragen”. Dit dient wel te gebeuren in functie van de huidige brutobezoldiging.
Er is al langer sprake om dit in de toekomst te berekenen op een gemiddeld inkomen (waarschijnlijk over een periode van 3 jaar), maar voor het boekjaar 2017 is dit nog niet het geval.  Een vennootschap heeft ook het recht om een 13 en 14de maand toe te kennen aan haar zelfstandig bedrijfsleider en dit als een regelmatig inkomen mee te nemen in de berekening van de 80%-regel. Dit dient de daaropvolgende jaren behouden te blijven, tenzij er economische redenen zijn om dit aan te passen.

Hogere bezoldiging noodzakelijk voor het kmo-tarief

Sowieso is het de bedoeling van de wetgever om de minimale bezoldiging  voor 1 bedrijfsleider per vennootschap op te trekken tot 45.000 euro om optimaal te genieten van de verlaagde vennootschapsbelasting vanaf 2018. Dat kan onder de vorm van het zgn. kmo-tarief, dat op termijn 20% zal bedragen. Als de winst lager ligt dan de bezoldiging, dan moet je deze grens niet respecteren. Als je de bezoldiging verhoogt, komt er ook meer ruimte voor premies voor de individuele pensioentoezegging (IPT), want de 80%-grens schuift op. Ook ontstaat er op die manier extra ruimte voor een backservice. Als je die backservice nog in 2017 toekent, dan ontsnap je zo (gedeeltelijk) aan de voorlopig nog hogere vennootschapsbelasting dan in 2018.

Hogere Wyninckx-bijdrage

De pensioenbijdragen zijn zoals gesteld 100% aftrekbaar als beroepskost en worden daarnaast onderworpen aan een premietaks van 4,4%. De eindbelasting ligt tussen de 15,5 en 25,5% (incl. solidariteits- en Riziv-bijdrage). Voor grote aanvullende pensioenpremies is er een bijkomende taks van 3% (sinds Zomerakkoord 2017). Deze zogenaamde Wyninckx-bijdrage is van toepassing vanaf 31.212 euro premie aanvullend pensioen (exclusief taks, VAPZ en Riziv) binnen een bepaald burgerlijk jaar en per bedrijfsleider. Meer details via deze link.

Er is meer dan de fiscaliteit

Fiscale optimalisatie is één aspect, maar er is meer. Het is belangrijk om je aanvullend pensioen te kaderen in een groter geheel en plan, nl. de globale verloningspolitiek van de bedrijfsleider. Daarbij hou je best rekening met de volgende financiële aspecten:

  • Hoe wordt de premie belegd?
  • Tegen welke kosten?
  • Hoe kan ik mijn rendement maximaliseren?
  • Kan ik onmiddellijk een voorschot opnemen voor de aankoop/renovatie van onroerend goed?

Een professionele tussenpersoon geeft je advies op maat en gaat voor jou op zoek naar de beste oplossing op de markt. Contacteer ons voor een gesprek.

Ontdek onze producten