Enkele maanden geleden publiceerde de krant L’Echo een enquête waarin een nogal alarmerende constatering werd gedaan: De helft van de Belgen zegt niet voorbereid te zijn op hun pensioen. En dat terwijl ze weten dat het belangrijk is. Slechts ongeveer 20% van de Belgen onderneemt de nodige stappen voor hun pensioen, terwijl meer dan de helft dat niet doet, hoewel ze de voordelen ervan kennen. Ten slotte weet 23% van de respondenten niets over de mogelijkheden.

Een van de problemen is het aantal en de complexiteit van de pensioenhervormingen van de afgelopen jaren. Slechts één op de vijf Belgen kent deze. Dit gebrek aan belangstelling voor pensioenen is problematisch als u uw levensstandaard wilt veiligstellen.
Deze levensstandaard wordt steeds belangrijker nu we steeds langer leven.

Het goede nieuws is dat de Belgen die een pensioenplan afsluiten dit gemiddeld op vrij jonge leeftijd doen (gemiddeld 29 jaar). Het is vooral het belastingvoordeel van pensioensparen dat jonge Belgen ertoe aanzet om te sparen voor hun oude dag.
Terwijl iets meer dan de helft van de Belgen al is begonnen met sparen voor hun pensioen, zet meer dan 40% in op traditioneel sparen, terwijl slechts een kwart de mogelijkheid van een aanvullend spaarplan onderzoekt. De tweede pijler is buiten beschouwing gelaten, hoewel deze de spaarders veel mogelijkheden biedt.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met een MySavings vertegenwoordiger voor meer informatie!