Gepensioneerden of zij die binnenkort op pensioen gaan, zijn vanzelfsprekend betrokken. Maar het onderwerp pensioenen belangt ons allen aan, jong of minder jong. België kent een repartitiestelsel: het geld waarmee de pensioenen van vandaag worden uitbetaald, is afkomstig van de bijdrages van diegenen die vandaag sociale bijdragen betalen, de actieve bevolking. Iedereen is dus betrokken bij de pensioenproblematiek: ofwel omdat u pensioen ontvangt, ofwel omdat u eraan bijdraagt. De pensioenproblematiek zou dus niemand onverschillig mogen laten.

Ontdek onze producten