De Green Deal is een overeenkomst tussen de landen van de Europese Unie (EU) om Europa tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Dit is een grote uitdaging en vereist veel werk en investeringen… In elke zin van het woord.

In de jaren 2000 begon een aantal prominente Amerikanen te pleiten voor een verschuiving van fossiele brandstoffen naar groene energie. Barack Obama en zijn regering begonnen zich te interesseren voor de vergroening van de financiën: zij versoepelden de belastingen voor bedrijven die in groene energie investeren, moedigden de oprichting van groene fondsen aan en creëerden wind- en zonneparken met privaat-publieke overeenkomsten.

Journalisten zullen dit de “New Green Deal” noemen, verwijzend naar de “New Deal” van president Franklin D. Roosevelt (1934-1938).

Maar dit akkoord staat nog in de kinderschoenen als de voorspelde Donald Trump het presidentschap wint en de steenkool-, olie- en schaliegaswinningsbedrijven zal steunen.

In 2019 lanceert Europa daarom zijn eigen ambitieuze Green Deal, die tot doel heeft een groene beweging te leiden en de economie koolstofvrij te maken.

Wat zijn haar doelstellingen?

  • Op ecologisch vlak: Koolstofneutraliteit tegen 2050. Vervanging van fossiele brandstoffen door zogenaamde schone energie (windturbines, waterkrachtcentrales, zonnepanelen en nieuwe nucleaire generatoren). De EU wil ook de uitstoot van broeikasgassen met 50% verminderen.
  • Economisch niveau: Creeëren van werkgelegenheid toegewijd aan energie, recycling en ontkoling.
  • Sociaal niveau: verandering van de mentaliteit van massaconsumptie en bewustmaking van het juiste beheer van onze hulpbronnen.

Wat zijn de wapens van de EU?

  • Economische steun voor bedrijven die streven naar ecologische transitie, decarbonisatie en koolstofneutraliteit.
  • Financiële steun om geldstromen aan te trekken van investeerders in zogenaamde “groene” fondsen om een “sneeuwbaleffect” van investeringen te creëren om onze economie groener te maken.
  • Een begroting van ongeveer 1.000 miljard euro.

Het “Europees Sociaal Fonds +” bestaat al en investeert 88 miljard euro voor de periode 2021-2027. Zij wil banen scheppen om de ecologische transitie tot stand te brengen, het onderwijs hervormen in de richting van ecologisch bewustzijn en regio’s helpen om af te stappen van fossiele brandstoffen.

Het probleem met het akkoord is dat we onze economie niet alleen moeten vergroenen, maar ook koolstofvrij moeten maken. De economie groener maken betekent de zogenaamde groene energie stimuleren (wind, zon, waterkrachtcentrales en kernenergie) en de economie koolstofvrij maken betekent afzien van de financiering van bedrijven die fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie of gas winnen of gebruiken. Windmolens bouwen betekent niet echt decarboniseren als bedrijven nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken. We moeten daarom ook streven naar een vermindering van ons totale verbruik, zodat groene energie een groter aandeel van de wereldwijde energieproductie kan innemen en uiteindelijk volledig kan worden overgenomen. De Green Deal streeft daarom naar duurzame financiering die op deze twee assen is gericht.

Groene geldstromen moeten dus worden bevorderd, maar ook de “koolstof”-geldstromen moeten worden afgeschaft.

Wat zijn de voordelen voor spaarders?

De Europese Green Deal is een enorme investeringsmogelijkheid. Als Europa investeert en banken en fondsen aanmoedigt om hun financiële stromen te vergroenen, zullen “groene” aandelen en obligaties enorm in waarde stijgen. Dit zal een sneeuwbaleffect creëren dat deze groene fondsen veel aantrekkelijker zal maken dan andere fondsen en indirect ondernemingen die geen inspanningen leveren, zal dwingen dit te doen om aantrekkelijk te zijn voor beleggers.

De EU en de Europese Centrale Bank (ECB) zijn en worden nog actiever bij de financiering van deze groene fondsen. Er wordt ook gestreefd naar het scheppen van werkgelegenheid omdat het vergroenen van onze energiebronnen de Europese economie sterk en stabiel zal maken, en bovendien energieonafhankelijk.

Helaas is daar veel geld voor nodig en daarom moet de EU deze investeringen aantrekkelijk maken voor investeerders. Alleen samen kunnen we onze overgang naar een koolstofneutraal Europa tegen 2050 financieren.