U kan uzelf en uw naasten beschermen via aanvullende verzekeringen die u een bepaalde som of een regelmatige uitkering voorzien bij een ongeval, ziekte of overlijden. Deze financiële hulp zorgt ervoor dat u uw levenskwaliteit en standaard kan behouden. Uw engagementen naar uw gezin en kinderen, de afbetaling van een huis, maar ook eventuele extra kosten, zoals aanpassingen aan uw huis of bepaalde ziektekosten.

Welke vragen dient u zich te stellen?bescherming voor familie

  • Zet uw financiële prioriteiten op een rijtje. Houd rekening met verdere plannen die u heeft.  U wenst minstens uw huidige levensstandaard te bewaren en zeker zijn dat u uw levenskwaliteit kan behouden. Hoeveel bedraagt dit?  Welke kosten zijn vast? Welke kosten blijven doorlopen of vallen er weg bij bvb een ongeval?
  • Wat zijn uw inkomsten? Welke inkomsten vallen er weg bij een overlijden of een zware ziekte?
  • Heeft u een aanvullende dekking bij hospitalisatie zodat u hier geen extra fondsen dient te voor voorzien?
  • Maak een berekening van hoeveel u maandelijks aanvullend nodig hebt bij het wegvallen van één of alle inkomens?

Kijk verder bij Ik wil mijn gezin beschermen voor meer informatie of ga onmiddellijk naar het gedeelte producten voor een overzicht van onze oplossingen.

Ontdek onze producten