Er zijn 3 bronnen van inkomsten:

  • Beleggingswinst
  • Kosten
  • Sterftewinst

Beleggingswinst bij een tak 21 : de verzekeraar zal jaarlijks een fee van 0,5 tot 1% op de totale portefeuille als vergoeding opnemen uit het totaal beheerde vermogen, dit om het personeel, de marketing, infrastructuur, ed te betalen.  Daarnaast betaalt u ook kosten (instap, beheer, uitstap), deze worden verdeeld tussen de makelaar/adviseur en verzekeraar en tenslotte betaalt u ook risicopremies voor het verzekeringsgedeelte (overlijden, gewaarborgd inkomen,..) ook hier kan er een positieve marge worden behaald.  Daarnaast zijn er nog commissies die uitbetaald worden door de vermogensbeheerders indien deze een gedeelte van de fondsen beheren.

Ontdek onze producten