De uitkering van een verzekering gewaarborgd inkomen is in sommige gevallen vrijgesteld van belasting, maar is bijna altijd belastbaar als beroepsinkomen. Wordt ze dan gewoon samen met uw ‘winsten’ of ‘baten’ belast, of is er toch nog een verschil?

Is de uitkering belastbaar?

Wanneer niet belastbaar?

De uitkering van een verzekering gewaarborgd inkomen is niet belastbaar als de verzekering geen inkomensverlies vergoedt, maar enkel de zgn. economische en/of fysiologische invaliditeit. De polis mag dus geen dekking van een inkomensverlies vermelden.

Wanneer dan wel belastbaar?

Dit is het geval als de verzekering wel tot doel heeft om het inkomensverlies te vergoeden dat u lijdt als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid. Dat is meestal het geval. Het is niet relevant dat u de premies van de verzekering nooit als beroepskosten afgetrokken heeft. De premies niet in mindering brengen om te vermijden dat de uitkering belast wordt, heeft dus geen zin.

Indien belastbaar, hoe aangeven?

Krijgt u een fiche?

Ja, wanneer de verzekeraar u een uitkering gewaarborgd inkomen uitbetaalt, moet hij een fiche opstellen. Meer bepaald is dat de fiche 281.14 voor aanvullende ziekte-uitkeringen of uitkeringen bij ongeval.

Wat staat er op de fiche?

Op de fiche vindt u normaal twee bedragen, nl. onder de code 269 het belastbare brutobedrag van de uitkering en onder de code 286 de bedrijfsvoorheffing. Tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid moet de verzekeraar op de uitkering immers 11,11% bedrijfsvoorheffing inhouden. Het bedrag dat u in dat eerste jaar netto ontvangt is dus slechts 88,89% van het belastbare bedrag.

Hoe aangeven?

Hoewel de uitkering beschouwd wordt als een beroepsinkomen, moet u die niet gewoon toevoegen aan uw ‘winsten’ of ‘baten’ in deel II van de aangifte (vak XVIII of XIX). De uitkering moet ingevuld worden in het eerste deel van de aangifte, in het vak van de lonen (vak IV). Het brutobedrag moet vermeld worden, in de rubriek D, onder de code 1269-89 of 2269-59 en de bedrijfsvoorheffing in de rubriek H, code 1286-72 of 2286-42.

Indien belastbaar, hoe belast?

Tegen progressieve tarieven?

Ja, voor de belastingberekening wordt de uitkering in eerste instantie wel bij uw gewone winsten of baten gevoegd. Op het totaal wordt dan de belasting berekend tegen de progressieve tarieven. U moet op de uitkering echter geen sociale bijdragen betalen.

Wel belastingvermindering?

In een later stadium van de belastingberekening wordt de belasting op de uitkering nog verminderd omdat de uitkering een ‘vervangingsinkomen’ is.