Afhoudingen van je bruto wettelijk pensioen

Er zijn drie afhoudingen van je brutopensioen:

• bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)
• solidariteitsbijdrage
• bijdrage voor de Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (ZIV-bijdrage)

BEDRIJFSVOORHEFFING (PERSONENBELASTING)

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting. Dit betekent dat de definitieve belastingafrekening gebeurt via de belastingaangifte. De precieze berekening van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing gebeurt in functie van het bedrag van de pensioenuitkering, je gezinssituatie en het aantal kinderen ten laste. Omdat je wettelijk pensioen als een vervangingsinkomen beschouwd worden, betaal je hierop minder belastingen dan op een loon als werknemer. Ligt je pensioen als alleenstaande lager dan € 1.390, dan betaal je geen bedrijfsvoorheffing.

Zonder kinderen ten laste wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden zodra het maandelijkse pensioen meer bedraagt dan € 1.965 voor gezinspensioenen en meer dan € 1.320 voor een alleenstaande gepensioneerde en voor een overlevingspensioen. (inkomstenjaar 2022)

SOLIDARITEITSBIJDRAGE

Dit is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag van de pensioenen van 0 tot 2%. Ze wordt berekend op het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen.

• Zo wordt er een solidariteitsbijdrage van 2% afgehouden vanaf 3.269,78 per maand (voor een alleenstaande gepensioneerde) en vanaf 3.740,56 per maand (voor gezinspensioenen).
• Wie een brutopensioen geniet lager dan € 2.921,73 (voor alleenstaanden) of € 3.377,89 (voor gezinnen) betaalt geen solidariteitsbijdrage.
• Voor wie een brutopensioen krijgt dat tussen de genoemde grensbedragen ligt, zal de solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% bedragen.

BIJDRAGE VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (ZIV-BIJDRAGE)

Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van je pensioen. Ze wordt ingehouden als het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief de overgangsuitkering en de buitenlandse pensioenen) hoger ligt dan

• € 1.870,31 per maand voor een alleenstaande gepensioneerde
• € 2.216,58 per maand voor een gepensioneerde met gezinslast

Ben je alleenstaande en ligt je totaal maandelijks geïndexeerd brutopensioen lager dan € 1.803,93, dan wordt deze bijdrage niet afgehouden. Is je brutopensioen hoger dan dit bedrag, maar lager dan € 1.870,31, dan zal de bijdrage tussen € 0,01 en € 66,39 liggen (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 1.803,92).

Voor een gepensioneerde met gezinslast met een totaal maandelijks geïndexeerd brutopensioen van € 2.137,91 tot € 2.216,58 is er een inhouding van € 0,01 tot € 78,68 (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 2.137,90). Onder een maandelijks geïndexeerd bruto pensioen van € 2.137,91 voor een gepensioneerde met gezinslast, is er geen inhouding.

Het is ook belangrijk om weten dat deze bijdrage jouw mutualiteitsbijdrage niet vervangt en dus geen recht geeft op de terugbetaling van de gezondheidszorgen. De mutualiteitsbijdrage betaal je apart.

Zonder kinderen ten laste wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden zodra het maandelijkse pensioen meer bedraagt dan € 1.965 voor gezinspensioenen en meer dan € 1.320 voor een alleenstaande gepensioneerde en voor een overlevingspensioen. (inkomstenjaar 2022)