Dat kan perfect. U kan een bestaande levensverzekering schenken en zo de fiscale en financiële voorwaarden en voordelen van het huidige contract bewaren.  Het betreft een schenking van roerende goederen, de meeste verzekeraars wijzigen de verzekeringnemer slechts na voorlegging van een authentieke akte.  Dit betekent dat u schenkingsrechten dient te betalen indien u gebruik maakt van een Belgische notaris.