Als ambtenaar geniet je een uitgebreide sociale bescherming. Word je zelfstandige, dan is die beperkter. Maar wat verandert er precies als je je ambtenarenstatuut inruilt voor een statuut als zelfstandige met een managementvennootschap?

 Wettelijk en aanvullend pensioen

Je weet wellicht als dat je wettelijk pensioen als zelfstandige heel wat lager uitvalt dan als ambtenaar. De oplossing? Zelf sparen voor een aanvullend pensioenkapitaal. Dat kan je via je managementvennootschap doen, maar ook privé. We lijsten de verschillende mogelijkheden voor jou op:

Je kan ook eventuele cashoverschotten binnen je vennootschap beleggen, zonder dat dit meteen om een pensioenplan gaat. Ontdek hier waarom en hoe je met je vennootschap kunt beleggen.

Twee interessante opties zijn

  • Tak 6: een beleggingsoplossing in Luxemburg
  • Tak 26: een spaar- en beleggingsproduct in België

Ziekteverzekering en hospitalisatie

Wat de bescherming door het Riziv betreft, zijn ambtenaren en zelfstandigen grotendeels gelijk. Er is wel een verschil inzake moederschapsrust.

Een hospitalisatieverzekering is interessant aangezien ze de soms torenhoge ziekenhuisfactuur (grotendeels) op zich neemt. Ambtenaren hebben mogelijk zo’n hospitalisatieverzekering via de overheid. Zelfstandigen kunnen die zelf nemen, maar ook via hun managementvennootschap. De premie wordt dan door de vennootschap betaald, maar is een verworpen uitgave (niet fiscaal aftrekbaar). Toch is dit interessant, want er is geen voordeel alle aard.

 Arbeidsongeschiktheid

Word je arbeidsongeschikt, dan is de regeling helemaal anders voor zelfstandigen dan voor ambtenaren:

  • Statutaire ambtenaren: Voor ambtenaren wordt een systeem van ziektekredietdagen toegepast. Per 12 maanden dienst-anciënniteit krijgt een federale ambtenaar maximaal 21 werkdagen ziekteverlof.

De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kan de ambtenaar opsparen over al zijn werkjaren heen. Als dat aantal uitgeput is, wordt hij in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst. Dan ontvangt hij 60% van zijn wedde. De brutowedde is niet begrensd.

De Vlaamse ambtenaren krijgen een ‘teller’ van 666 werkdagen ziekteverlof voor hun hele loopbaan. De ziektedagen worden daarvan in mindering gebracht. Er bestaat voor hen geen disponibiliteitsregeling zoals bij de federale ambtenaren.

  • Contractuele ambtenaren: hun regeling is dezelfde als die van bedienden. Ze krijgen maximaal gedurende 30 dagen hun loon uitbetaald en vallen nadien terug op een percentage ervan.
  • Zelfstandigen krijgen de eerste 7 dagen niks. Daarna ontvangen ze een forfaitaire uitkering in functie van hun gezinssituatie.

Conclusie: als je niet kunt werken als zelfstandige door ziekte of een ongeval, gaan je inkomsten pijlsnel naar beneden. De oplossing is een verzekering Gewaarborgd inkomen afsluiten. Je managementvennootschap betaalt de premie en kan die fiscaal aftrekken. Je kan je Gewaarborgd inkomen ook combineren met je VAPZ.

Je kan daarnaast ook een omzetverzekering afsluiten voor je managementvennootschap. Die beschermt de financiële positie van je managementvennootschap. Die betaalt de premies voor die omzetverzekering, maar ontvangt ook de eventuele uitkeringen.

Overlijden

Er zijn wel wat verschillen tussen ambtenaren en zelfstandigen in geval van overlijden:

  • Het overlevingspensioen wordt anders berekend voor ambtenaren dan voor zelfstandigen.
  • Het rouwverlof is identiek voor ambtenaren en zelfstandigen.
  • Ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding, zelfstandigen niet. Ook de berekening van het overlevingspensioen verschilt tussen ambtenaren en zelfstandigen.

Hoe dan ook zal jouw overlijden ertoe leiden dat de inkomsten van je nabestaanden dalen. Er valt immers een inkomen weg. Om financiële zorgen geen kans te geven, sluit je best een overlijdensverzekering af. Je managementvennootschap kan de premie hiervan betalen. Je kan ook een overlijdensdekking nemen in je VAPZ, Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Gewaarborgd inkomen. Ten slotte is ook in een omzetverzekering een overlijdensdekking mogelijk, maar de begunstigde is dan wel je managementvennootschap. Dit kan bijvoorbeeld wel interessant zijn als je samen met je partner een managementvennootschap hebt en zij de zelfstandige activiteit na jouw overlijden zou verderzetten.

 Breng alles in orde voor je start als zelfstandige

Maak een afspraak om alles te regelen om de lacunes in je sociaal statuut als zelfstandige op te vangen. Zo bezorg je jezelf gemoedsrust en kan je volledig concentreren op je job als zelfstandige.