Start je als zelfstandige via een eenmanszaak, maar was je tot nu toe werknemer? Dan komt er heel wat op je af. Het is dan ook belangrijk om even stil te staan bij de gevolgen van de wijzigingen in je sociaal statuut. Wat verandert er op het vlak van pensioen en je financiële bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden? Wat als je in het ziekenhuis opgenomen wordt? En kan je bepaalde risico’s afdekken met een verzekering? 

Je wettelijk pensioen als zelfstandige

Je wettelijk pensioen als zelfstandige wordt op dezelfde manier berekend als je pensioen als werknemer. Dat is goed nieuws, want vroeger was de regeling voor zelfstandigen minder gunstig dan voor werknemers. Maar … je wettelijk pensioen zal niet volstaan om je levensstandaard na je pensionering te behouden. Je doet er goed aan om te sparen voor een aanvullend pensioen. En daar heb je verschillende opties voor:

Als werknemer had je mogelijk een groepsverzekering via je werkgever. Het is bijna altijd interessanter om de reserve in die groepsverzekering gewoon te laten staan. Deze blijft voor jou verworven én er is wettelijk een minimum rendement dat jouw werkgever dient te respecteren, zelfs nadat je uit dienst bent en dit tot de uitkering van deze som. Het kapitaal wordt evenwel pas uitgekeerd wanneer je later met wettelijk pensioen gaat.

Ben je financieel beschermd bij een ziekenhuisopname?

De bescherming via het Riziv is voor werknemers en zelfstandigen grotendeels gelijk. Wel is er een verschil op het vlak van moederschapsrust (na de bevalling). Zo krijg je als zelfstandige een forfaitaire uitkering en heb je recht op 12 weken moederschapsrust. Als werknemer heb je recht op 15 weken en wordt je uitkering berekend als percentage van je loon.

De tussenkomst van het Riziv betekent evenwel niet dat de facturen voor een ziekenhuisopname soms erg hoog kunnen oplopen. Het is daarom altijd zinvol om een hospitalisatieverzekering te nemen. Ben je werknemer, dan bestaat de kans wel dat je een hospitalisatieverzekering geniet via je werkgever.

Wat als je arbeidsongeschikt wordt?

Waarop je als werknemer recht hebt, hangt af van de vraag of je bediende of arbeider bent:

  • Als bediende krijg je gedurende de 1ste maand je volledige loon doorbetaald door je werkgever. Daarna komt de uitkering overeen met een percentage van je brutoloon.
  • Als arbeider heb je recht op zeven dagen volledig loon en vervolgens zeven dagen aan 85,88% van je loon. Daarna krijg je, net zoals bedienden na een maand, een uitkering die overeenstemt met een bepaald percentage van je brutoloon.

Als zelfstandige krijg je de eerste zeven dagen helemaal niks. Erna heb je recht op een forfaitaire uitkering in functie van je gezinssituatie. Dit maakt dat je inkomsten bij een langdurige arbeidsongeschiktheid een stuk lager uitvallen, terwijl je kosten dezelfde blijven. Om dit op te lossen, sluit je best zo snel mogelijk een verzekering Gewaarborgd inkomen af. Je kan je Gewaarborgd inkomen ook combineren met je VAPZ.

Zo’n dekking Gewaarborgd inkomen is dan ook een noodzaak voor zowat elke zelfstandige. Alleen als je een kapitaalkrachtige familie of een andere vorm van inkomenszekerheid hebt (bijvoorbeeld: jouw business zaak draait zonder jouw aanwezigheid gewoon verder), kan je hiervan afzien. Maar dan nog zou het nuttig kunnen zijn …

Tegemoetkomingen bij een overlijden

Het rouwverlof is identiek voor werknemers en zelfstandigen. Als werknemer heb je mogelijk een overlijdensuitkering via een groepsverzekering.

Als zelfstandige neem je best een extra overlijdensverzekering als je jouw partner of kinderen wil beschermen Zeker ingeval je nog kredieten hebt lopen, kan dit belangrijk zijn. Een oplossing voor zelfstandigen bestaat erin om een overlijdensverzekering  te nemen, eventueel in combinatie met je VAPZ of Gewaarborgd inkomen. Een overlijden kan immers zorgen voor een stevige terugval van de inkomsten in het gezin, terwijl de kosten slechts minimaal dalen. En dan loeren financiële zorgen om de hoek. Die bekommernissen bespaar je je nabestaanden best.

Er is via de sociale zekerheid een tijdelijke uitkering in geval van overlijden, maar dit is enkel voor gehuwden. Dus toch nog een reden om te huwen …

Overlijdt je echtgenoot, dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een overlevingspensioen. De berekening van een overlevingspensioen vertrekt van de loopbaan van de overleden echtgenoot en je dient zelf minstens 50 jaar te zijn (vanaf 2025).

Als je te jong bent voor een overlevingspensioen, krijg je gedurende een bepaalde periode een overgangsuitkering toegekend. Deze laat je toe om je aan de nieuwe gezinssituatie aan te passen maar genereert maximaal gedurende 48 maanden een extra inkomen.

Start als zelfstandige met een gerust hart

Maak een afspraak met onze specialisten. Zij bespreken samen met jou je overstap naar een eenmanszaak en zoeken voor jou de beste verzekeringsoplossingen op de markt. Op die manier bezorg je jezelf gemoedsrust en kan je je volop concentreren op je zelfstandige activiteit.