Je wordt zelfstandige en richt een bedrijf op. Daarnaast heb je ook een eigen managementvennootschap. Wat verandert er voor je op het vlak van je sociaal statuut, en meer bepaald inzake pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid en overlijden?

 Pensioen

Sparen voor een aanvullend pensioen is een must, zeker als zelfstandige. Via je managementvennootschap kan je een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Je vennootschap spaart dan voor jou een aanvullend pensioenkapitaal bijeen. Bovendien kan je vennootschap een backservice doen: dat is een inhaalpremie die teruggaat tot tien jaar vóór je de vennootschap oprichtte.

Daarnaast is een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) erg interessant. Dat zorgt er immers voor dat je driemaal wint: je spaart voor een aanvullend pensioen, je betaalt minder belastingen én minder sociale bijdragen. Je kan de premies voor je VAPZ privé betalen of via je vennootschap. In dat laatste geval staat er wel een voordeel alle aard tegenover, maar blijft je privé cashflow (tijdelijk) hoger.

Ben je een (para)medisch vrijeberoeper, dan is een Riziv-contract een zeer handig product. Je kan het vergelijken met een VAPZ, maar dan specifiek op maat van (para)medische beroepen.

 Daarnaast beschik je over een aantal opties die je ook als werknemer hebt:

Had je als werknemer een groepsverzekering? Dan kan je die gewoon laten voor wat het is. Er worden geen bijkomende premies meer gestort, maar de reserve die je opgebouwd had, blijft verworven. Je krijgt ze wel pas uitbetaald wanneer je met wettelijk pensioen gaat of voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd wettelijk pensioen. Wel is het opportuun om na te kijken of er al dan niet nog aanvullende waarborgen verbonden zijn groepsverzekering (zoals een dekking bij arbeidsongeschiktheid of een overlijdensdekking). Mocht er in een overlijdensdekking voorzien zijn bovenop of hoger dan de reserves, wees je dan bewust dat je kapitaal hiervoor aangewend zal worden. Wens je deze dekking toch te behouden, dan is het interessant om na te gaan of er een andere (of goedkopere) manier is om in deze dekking te voorzien. 

Ziekteverzekering en hospitalisatie

Het Riziv beschermt werknemers en zelfstandigen grotendeels op dezelfde manier. Wel is er een andere regeling op het vlak van moederschapsrust: zelfstandigen ontvangen een forfaitaire uitkering en hebben recht op 12 weken moederschapsrust. Als werknemer krijg je 15 weken moederschapsrust en wordt je uitkering berekend als percentage van je loon.

Word je opgenomen in het ziekenhuis, dan kan de rekening zwaar tegenvallen, ongeacht of je werknemer of zelfstandige bent. Een hospitalisatieverzekering bespaart je een financiële kater. Als werknemer betaal je de premie voor zo’n hospitalisatieverzekering zelf, of betaalt je werkgever die. Als zelfstandige kan je je managementvennootschap die premie laten ophoesten.

 Arbeidsongeschiktheid

Waarop heb je recht als werknemer?

  • Als bediende krijg je gedurende de eerste maand je volledige loon doorbetaald door je werkgever. Daarna komt de uitkering overeen met een percentage van je brutoloon.
  • Als arbeider heb je recht op zeven dagen volledig loon en vervolgens zeven dagen aan 85,88% van je loon. Daarna krijg je, net zoals bedienden na een maand, een uitkering die overeenstemt met een bepaald percentage van je brutoloon.

En wat als zelfstandige? Dan krijg je de eerste zeven dagen niets. Nadien heb je recht op een forfaitaire uitkering in functie van je gezinssituatie. Conclusie: je inkomsten nemen een serieuze duik als je voor langere tijd arbeidsongeschikt bent. Een verzekering Gewaarborgd inkomen lost dit voor je op. Je kan je Gewaarborgd inkomen ook combineren met je IPT of VAPZ. De premie voor je verzekering Gewaarborgd inkomen kan je perfect laten betalen door je managementvennootschap.

Zo’n dekking Gewaarborgd inkomen is dan ook gewoon een absolute noodzaak voor zowat elke zelfstandige. Zelfs met erg kapitaalkrachtige ouders of familieleden is zo’n verzekering erg interessant.

Je kan daarnaast ook een omzetverzekering nemen voor je managementvennootschap. Want als je arbeidsongeschikt bent, zal je bedrijf minder inkomsten genereren, terwijl de kosten nagenoeg dezelfde blijven. En dan komen ook de betalingen van je managementfees onder druk, wat vervolgens een impact zal hebben op je loon en op alle kosten die je managementvennootschap voor jou betaalt (auto, smartphone, internet, …). Met een omzetverzekering bescherm je de financiële positie van je managementvennootschap, die de premies voor die omzetverzekering trouwens zelf betaalt. Ook de uitkeringen gaan naar de managementvennootschap.

Overlijden

Het rouwverlof is hetzelfde voor werknemers en zelfstandigen. Als werknemer heb je mogelijk een overlijdensuitkering via een groepsverzekering. Als zelfstandige neem je best zelf een overlijdensverzekering, eventueel in combinatie met je IPT, VAPZ of Gewaarborgd inkomen. Je managementvennootschap kan de premie hiervoor betalen.

Waarom is een overlijdensverzekering nuttig? Een plots sterfgeval kan de inkomsten binnen je gezin (en vennootschap) fors doen dalen, terwijl veel kosten dezelfde blijven. Dankzij een overlijdensverzekering biedt je je gezin extra financiële gemoedsrust.

Heb je binnen je bedrijf meerdere vennoten? Dan is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken ingeval één van de vennoten overlijdt. Zo vermijd je mogelijk een hoop discussies en is de continuïteit van de vennootschap minder in gevaar.

Start als zelfstandige en slaap op beide oren

Maak een afspraak met onze specialisten om je overstap naar het zelfstandigenstatuut en de oprichting van je managementvennootschap te bespreken. Zij gaan voor jou ook op zoek naar de beste verzekeringsoplossingen op de markt. Op die manier bezorg je jezelf gemoedsrust en kan je je volop concentreren op je zelfstandig avontuur.