In het volgende voorbeeld ziet u een vergelijking van het nettoresultaat van een bonus via een klassieke loonsverhoging met een bonus via een groepsverzekering. We gaan in beide simulaties uit van een bonus van 10.000 euro.

Ontdek onze producten