Voordelen:

  • Geen nieuwe premietaks te betalen
  • Geen afkoopkosten
  • Geen roerende voorheffing indien contract nog geen 8 jaar heeft gelopen
  • Geen nieuwe termijn van 8 jaar want geen nieuw contract
  • Geen nieuwe instapkosten
  • Schenking van het roerend goed aan de gewenste persoon

Nadelen:

  • Kosten van de schenking, deze verschillen sterk naargelang het gekozen systeem

Ontdek onze producten