Sparen voor uw kind of kleinkind is een cadeau op zich.  Kiezen voor een spaarverzekering biedt bovendien nog heel wat andere troeven:

  • U behoudt de controle over het spaargeld en u kunt in alle discretie sparen.
  • Door de structuur van een spaarverzekering (met een verzekeringnemer, een verzekerde en een begunstigde) kunt u als (groot)ouder, peter of meter, … de controle behouden over het gespaarde kapitaal. Dit is niet mogelijk voor spaarrekeningen die geblokkeerd blijven tot de leeftijd van 18 jaar. Op het moment dat het betrokken kind meerderjarig wordt, is dat kapitaal immers beschikbaar voor het kind zelf.
  • U kunt uw (klein)kind als begunstigde aanduiden. Op die manier wordt het bijeen gespaarde kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan het betrokken kind. De einddatum van de spaarverzekering kiest u zelf (binnen bepaalde grenzen). Dat kan bijvoorbeeld de 21ste verjaardag zijn, maar net zo goed de 24ste of nog later.
  • U spaart zo veel u wilt (de minimumstorting is 25 euro per maand) en wanneer u wilt. U kunt elke maand een vast bedrag sparen. Of u stort een groter bedrag ineens. U kunt uw spaarinspanningen een tijdje onderbreken – bijvoorbeeld omdat u het financieel wat moeilijker hebt – en nadien de draad weer opnemen.

Sparen voor uw (klein)kind is sowieso een project op lange termijn. Als uw spaarverzekeirng minimaal acht jaar loopt, betaalt u geen roerende voorheffingSpaarplan voor kinderen op de bank

Hoe worden uw spaarcenten beheerd?

Via MySavings mag u rekenen op de laagste instapkosten op de markt.

Het rendement zal afhangen van de gekozen combinatie:

  • Defensief / Tak 21 met vast basisrendement, hierbovenop kan nog een (beperkte) jaarlijkse bonus worden toegekend;
  • Neutraal / Tak 21 0% met enkel kapitaalsgarantie: u krijgt jaarlijks een variabele bonus, die elk jaar verworven is en kapitaliseert;
  • Dynamisch / Tak 23: geen vaste jaarlijkse intrest noch kapitaalsgarantie, maar u krijgt wel de opbrengst van de beleggingsfondsen waarvoor u gekozen heeft.  U krijgt op deze manier toegang tot internationale vermogensbeheerders.

Meer en meer worden de verschillende formules in 1 enkel contract gecombineerd en eventueel in functie van de looptijd aangepast.

Het gedeelte tak 21 zorgt voor de rendementsgarantie en het gedeelte tak 23 voor het rendementspotentieel.

Sparen met een vast rendement / Tak 21
Dynamisch sparen / Tak 23
Flexibel sparen / Tak 44
Ethisch sparen / Tak 23

Ontdek onze producten