Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een winstdeelname erbovenop. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Het gegarandeerde rendement ligt bij de meeste verzekeraars op dit moment tussen 2 en 3%. Bepaalde verzekeraar bieden ook tak-21-polissen aan met een gegarandeerd rendement van 0%. Dat betekent niet dat uw rendement op het einde van de rit nihil is, want waarom zou u anders zo’n polis onderschrijven? Het rendement van dergelijke polissen ligt doorgaans iets hoger dan bij een gegarandeerde rentevoet van 2 of 3%, omdat de beleggingspolitiek van de verzekeraar in dit kader iets dynamischer is. U moet dus een keuze maken: een gegarandeerd rendement of niet, met het uitzicht op een iets hogere winst.

Ontdek onze producten