Tak 21 is een levensverzekeringsbelegging met een gegarandeerd rendement. Dit betekent dat wanneer u uw contract ondertekent, er een tarief wordt vastgesteld en dat de verzekeringsmaatschappij u dit rendement moet bezorgen. Dit percentage is meestal vrij laag. Indien het uitzonderelijke geval dat de verzkeringsmaatschappij failliet gaat, is uw kapitaal tot 100.000€ verzekert. Deze maatregelen maken Tak 21 bijzonder voordelig voor mensen die geen al te grote risico appetijt hebben. Overigens is het mogelijk dat u naast uw gewaarborgde rentevoet een winstdeelname in Tak 21 geniet. Dit is een bedrag (meestel in een percentage uitgedrukt) dat de verzekeringsmaatschappij u toekent. Dit bedrag wordt bij in uw polis gestort.

 

Tak 23 is anders: U hebt geen gegarandeerde rente en geen zekerheid over het gespaarde kapitaal als de verzekeringsmaatschappij failliet gaat. Het potentiële rendement is echter hoger dan bij Tak 21: uw spaargeld wordt belegd in fondsen die u kunt kiezen naargelang uw interesses en doelstellingen en het zal dus potentieel groeien naargelang de resultaten van de bedrijven die deel uitmaken van de gekozen fondsen. Het rendement kan hoog zijn, maar hangt af van de toestand van de markten.

Conclusie: Tak 21 is voorbehouden aan voorzichtige beleggers. Het rendement is gegarandeerd maar vrij laag en u bent verzekerd tot 100.000 euro op uw kapitaal in geval van faillissement van uw verzekeringsmaatschappij.

Tak 23 heeft geen kapitaalbescherming, zijn rendement hangt af van de marktsituatie maar kan veel winstgevender zijn. U heeft de ook de keuze in welke fondsen u wenst in te stappen.