Het verschil zit hem in het beheer. Tak 21 staat voor kapitaalsgarantie met of zonder intrestgarantie waarbij de verzekeraar dit engagement opneemt en uw centen beheerd als een goede huisvader in voornamelijk vastrentende beleggingen (obligaties, ed), de verzekeraar is verantwoordelijk voor het behalen van dit gegarandeerde rendement.  Bij een tak 23 formule is de verzekeraar enkel een soort van tussenpersoon, de gelden worden meestal beheerd door externe vermogensbeheerders.  De verzekeraar neemt jaarlijks een kleine fee (vast bedrag of een percentage van meestal 0,5 tot 1,5%) op het belegde vermogen.  Dit wordt in mindering gebracht van het rendement van het fonds, de rest is voor u, maar dit zowel in goede als in slechte tijden, er is geen garantie.

Ontdek onze producten