De infobrochure oftewel financiële informatiefiche geeft een gedetailleerd overzicht van de kosten. Meestal gaat het om de volgende kosten:

  • taks op de premies: 2% wordt afgetrokken van uw premie. Als u een premie van 500 euro stort, wordt er bijna 10 euro belasting aangerekend (2% van 500 euro oftewel 500/1,02=490,20 euro netto, dus taks is gelijk aan 9,80 euro); dit gedeelte gaat naar de overheid;
  • instapkosten: dit is meestal een percentage afhankelijk van het gestorte bedrag en van de gekozen beleggingsduur; MySavings rekent als tussenpersoon geen instapkosten aan;
  • uitstapkosten: te betalen als u de terugbetaling vraagt voor de vervaldag van het contract. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. De kosten zijn lager als de resterende looptijd korter is;
  • conjuncturele schadevergoeding: in sommige gevallen betaalt u een schadevergoeding bij een vervroegde terugbetaling. Dit kan bv. het geval zijn als de intrestvoeten op de markt op dat ogenblik hoger liggen dan de intrestvoet van uw levensverzekering;
  • beheerskosten: de verzekeraar rekent een percentage van de premies aan voor het beheer van uw levensverzekering;
  • overlijdensdekking: als u uw levensverzekering combineert met een overlijdensverzekering, dan betaalt u hiervoor premies.