Terug naar product

De formules beschikbaar op de markt zijn veelzijdig, wat het niet makkelijk maakt een keuze te maken.

Rekening houdende met fiscaliteit, looptijd, zekerheid, rendement, kosten, liquiditeit selecteren wij vandaag 2 formules : tak 26 met jaarlijkse afkopen of een tak 21 verzekering met overlijdensdekking van 130% (maximumleeftijd van 60 jaar), maar eventueel wel al vroeger te onderschrijven.

Ideaal hebt u nog minimum 8 jaar voor u een aanvulling nodig heeft, start dan nu met een tak 21.  Of zet er in ieder geval één klaar voor binnen 8 jaar of verder.  U geniet namelijk een vrijstelling van de roerende voorheffing op de opnames na 8 jaar.

Formules : Een tak 26-polis biedt u een gegarandeerd rendement. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. Wel dat u geen 2%-premietaks moet betalen, wat wel het geval is bij tak 21 en 23. Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Die roerende voorheffing bedraagt 30%.

Een tak 26-product is een soort van rekening bij een verzekeraar, heeft het weinig weg van een traditionele levensverzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

Het alternatief is het gebruik maken van verschillende structuren. U verdeelt uw vermogen in verschillende potjes:
Een spaarboekje voor de eerste 8 jaar, vrijgesteld van roerende voorheffing indien uw totaal aan intresten per persoon onder de 1.880 euro blijft.  Hiernaast sluit u een tak 21 spaarverzekering die u 8 jaar lang niet aanraakt, u start ook al een 2de, 3de indien mogelijk voor de volgende periodes.  Na 8 jaar kan u deze spaarverzekeringen aanspreken om te zorgen voor uw aanvullend inkomen, zonder roerende voorheffing, gemeentebelasting, personenbelasting,…), het enige is een taks van 2% op moment van opstart.  Via MySavings betaalt u geen instapkosten.  Sommige maatschappijen doen acties waarbij de taks al dan niet gedeeltelijk wordt terugbetaald, profiteer hiervan.

Een andere mogelijkheid is een lijfrente, hierbij doet u afstand van het kapitaal en betaalt u roerende voorheffing op een fictieve rente van 3%.  U hebt zekerheid dat u levenslang een rente ontvangt, bij uw overlijden is er evenwel geen kapitaal dat wordt uitbetaald.