Baloise biedt u 2 formules die dicht bij elkaar liggen: kapitaalsgarantie en een minimum rendement van 1,18% of puur kapitaalsgarantie tak 21 0%, telkens verhoogd met winstdeelname.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,18% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,43% *

Instapkosten via mySavings

0,50%, 0% vanaf 100.000 euro

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,18% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
3,00% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,43% *
Duur waarborg
8 jaar
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
0,50%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
0,67%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 10.000 euro of spaarplan van > 500 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
3,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%, 0% vanaf 100.000 euro
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,18% op de reserve in Tak 21
Uitstapkosten
Geen op einddatum, 3% eerste jaar, dalend 1% per jaar; vanaf het 4de jaar geen uitstapkosten; mogelijke OLO-correctie, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 5.000 euro
Bijstortingen
Minimum 5.000 euro
Depostitogarantie

Gedeelte Tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement tak 21.

Extra eigenschappen

Sociale Clausule
Geen uitstapkosten bij oa volgende gebeurtenissen: huwelijk, geboorte, adoptie, pensionering, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en lijst van zware ziektes. OLO-clausule steeds mogelijk.
Combinatie tak 21
Tak 21 0% & Tak 21 vaste rentevoet
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Opnames mogelijk
15% per jaar zonder kosten met een maximum van 25.000 euro per jaar
2 verzekeringsnemers
Mogelijk
2 verzekerden
Mogelijk
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsrente en Plus, arbeidsongeschiktheid en overlijden door (verkeers-)ongeval

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy