Een gewaarborgd spaarplan zonder instapkosten met een vast rendement van 0,50% + jaarlijks variabele winstdeelname met een gemiddeld rendement van 2,68% de laatste 5 jaar.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,25% *

Instapkosten via mySavings

0,00% (0,75 euro forfait per storting) + actie taks 1% terugbetaald tot 31 december 2016

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,25% *
Duur waarborg
9 jaar
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
2,55%
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,00% (0,75 euro forfait per storting) + actie taks 1% terugbetaald tot 31 december 2016
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
18 euro per jaar Tak 21; tussen 0,30% en 1,20% Tak 23
Uitstapkosten
Geen op einddatum, 3% eerste jaar, dalend 1% per jaar; mogelijke OLO-correctie, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 2.500 euro
Bijstortingen
Minimum 1.000 euro
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Mogelijk
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Successieplanning
Mogelijk
Kapitaalsgarantie
Ja
Opnames mogelijk
15% per jaar zonder kosten, daarna uitstapvergoeding met minimum van 75 euro; geen OLO-clausule op 5% van gedeelte tak 21 gewaarborgd rendement, zie infofiche voor details
2 verzekeringsnemers
Mogelijk
2 verzekerden
Mogelijk
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy