Een beleggingsverzekering die u toelaat rendementszekerheid van tak 21 te combineren met rendementspotentieel van tak 23.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,01% *

Instapkosten via mySavings

0,00%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,01% *
Duur waarborg
8 jaar
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
2,05%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 2.000 euro

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
3,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,00%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,015% per maand / 0,18% per jaar tak 21; 1,2% voor tak 23
Uitstapkosten
Vanaf 4de jaar geen uitstapkosten, in andere gevallen 3% eerste jaar, dalend 1% per jaar; mogelijke OLO-correctie, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 5.000 euro
Bijstortingen
Minimum 2.500 euro
Depostitogarantie

Dit product valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onderworpen

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Tak 21 0,50% & Tak 21 vaste rentevoet
Combinatie tak 23
Mogelijk met verschillende fondsbeheerders
Successieplanning
Mogelijk
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Opnames mogelijk
33% per jaar zonder kosten met een maximum van 35.000 euro per jaar voor gedeelte tak 21
Arbitragemogelijkheden
0,75% op het overgedragen bedrag
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy