Spaarplan met onafhankelijke vermogensbeheerders, sterke voorwaarden en geen uitstapkosten na 4 jaar.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,00% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,00% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
5,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
Geen gedeelte tak 21; 0,96% per jaar voor tak 23
Uitstapkosten
Vanaf jaar 5 geen uitstapkosten, voordien 4,80% dalend met 0,10% per maand

Stortingen

Eerste storting
Minimum 480 euro
Bijstortingen
Minimum 500 euro
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Bijkomende Opties
Vanaf 10.000 euro spaarreserve: dynamische stop loss, drip feed, herbalancering, dynamisering winstdeelname & beveiliging meerwaarde
Combinatie tak 21
Tak 21 0% & Tak 21 vaste rentevoet
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Successieplanning
Mogelijk
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Opnames mogelijk
15% per jaar indien geplande opnames; 10% indien op aanvraag; OLO-clausule niet bij geplande opnames, zie infofiche voor details
Arbitragemogelijkheden
Kosteloos 1 keer per kalenderjaar; vervolgens: 0,5% van het overgedragen bedrag; mogelijk OLO-clausule
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsuitkering, overlijdenskapitaal door ongeval, volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy