Een gegarandeerd rendement van 1,75% + winstdeelname.
Jaarlijks 15% zonder kosten beschikbaar.
Na 3 jaar geen uitstapkosten.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,75% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,33% *

Instapkosten via mySavings

0%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,75% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
3,00% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,33% *
Duur waarborg
Onbepaald
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
0,50%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
0,87%
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
2,5%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,18% op de reserves
Uitstapkosten
Geen op einddatum, 3% eerste jaar, dalend 1% per jaar; OLO-correctie, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 15.000 euro
Bijstortingen
5.000 euro
Depostitogarantie

Niet van toepassing op dit product.

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Tak 21 0% & Tak 21 vaste rentevoet
Opnames mogelijk
15% per jaar zonder kosten met een maximum van 25.000 euro per jaar
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis met een maximum van 15%, daarna zie infofiche
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy