AG biedt u een minimum rendement van 1,75% verhoogd met winstdeelname of een combinatie van beleggingsfondsen AG. IPT – Groepsverzekering.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,75% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,75% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,10% *
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
New product since 2020 / 1,6% if subscription before September 2020
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,20% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Stortingen

Eerste storting
35 euro
Bijstortingen
35 euro

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Mogelijk met verschillende beleggingsfondsen
Voorschot
65% tot 60 jaar, nadien tot 78% van de reserve, geen dossierkosten
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval. Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Fondsmanagers

Bij onderschrijving mag maximaal uit 3 fondsen van de 8 voorgestelde beleggingsfondsen worden gekozen, volgens het beleggingsprofiel en de risicobereidheid van de zelfstandige bedrijfsleider.

Per fonds moet minstens 10 % worden belegd. U vindt hieronder de naam van het fonds​​, de risicoklasse (tussen haakjes) en de samenstelling​:

 • AG Life Stability (2): 75 % obligaties / 25 % aandelen​
 • ​AG Life Balanced (3)​: 50 % obligaties / 50 % aandelen​
 • AG Life Neutral Portfolio (3)​: Ongeveer 50 % obligaties / 50 % aandelen – neutraal profiel​
 • ​AG Life Growth (3)​: 25 % obligaties / 75 % aandelen​
 • ​AG Life Dynamic Portfolio (3)​: Ongeveer 25 % obligaties / 75 % aandelen – dynamisch profiel​
 • ​​AG Life Equities Euro (4): ​100 % aandelen
 • ​AG Life Equities World​ (4): ​100 % aandelen
 • ​AG Life Sustainable Equities (4): ​100 % aandelen​

De risico-indicatoren gaan van 1 tot 7 en zijn een richtsnoer voor het risiconiveau. Een risico-indicator van 4 komt overeen met een middelgrote risicoklasse.

Verzekeren

Gewaarborgd inkomen
Alle indexatiemogelijkheden:
 • Zonder indexatie: vast bedrag verzekerd
 • Indexatie enkel bij schade van 2 of 3%: wanneer uitkering dan indexatie
 • Automatische indexatie van 2 of 3%: zowel het verzekerd bedrag als de premie
 • Optie om gestaffelde rente te voorzien: mogelijkheid om het bedrag van de rente te laten stijgen in verschillende tranches (maximaal 3 tranches) in functie van de duurtijd arbeidsongeschiktheid
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy