AG biedt u een minimum rendement van 0,50% verhoogd met winstdeelname of een combinatie van beleggingsfondsen AG. IPT – Groepsverzekering.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,50%

Instapkosten via mySavings

0,50%

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,50%
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,90%
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
New product since 2020 / 1,6% if subscription before September 2020
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen

Kosten

Maximum instapkosten
6,50%
Instapkosten via mySavings
0,50%
Beheerskosten
0,20% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Stortingen

Eerste storting
35 euro
Bijstortingen
35 euro

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Mogelijk met verschillende beleggingsfondsen
Voorschot
65% tot 60 jaar, nadien tot 78% van de reserve, geen dossierkosten
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval. Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Fondsmanagers

Bij onderschrijving mag maximaal uit 3 fondsen van de 8 voorgestelde beleggingsfondsen worden gekozen, volgens het beleggingsprofiel en de risicobereidheid van de zelfstandige bedrijfsleider.

Per fonds moet minstens 10 % worden belegd. U vindt hieronder de naam van het fonds​​, de risicoklasse (tussen haakjes) en de samenstelling​:

 • AG Life Stability (2): 75 % obligaties / 25 % aandelen​
 • ​AG Life Balanced (3)​: 50 % obligaties / 50 % aandelen​
 • AG Life Neutral Portfolio (3)​: Ongeveer 50 % obligaties / 50 % aandelen – neutraal profiel​
 • ​AG Life Growth (3)​: 25 % obligaties / 75 % aandelen​
 • ​AG Life Dynamic Portfolio (3)​: Ongeveer 25 % obligaties / 75 % aandelen – dynamisch profiel​
 • ​​AG Life Equities Euro (4): ​100 % aandelen
 • ​AG Life Equities World​ (4): ​100 % aandelen
 • ​AG Life Sustainable Equities (4): ​100 % aandelen​

De risico-indicatoren gaan van 1 tot 7 en zijn een richtsnoer voor het risiconiveau. Een risico-indicator van 4 komt overeen met een middelgrote risicoklasse.

Verzekeren

Gewaarborgd inkomen
Alle indexatiemogelijkheden:
 • Zonder indexatie: vast bedrag verzekerd
 • Indexatie enkel bij schade van 2 of 3%: wanneer uitkering dan indexatie
 • Automatische indexatie van 2 of 3%: zowel het verzekerd bedrag als de premie
 • Optie om gestaffelde rente te voorzien: mogelijkheid om het bedrag van de rente te laten stijgen in verschillende tranches (maximaal 3 tranches) in functie van de duurtijd arbeidsongeschiktheid

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy
  Afspraak maken