Een Individuele Pensioentoezegging zonder instapkosten met een vast rendement van 1,25% + jaarlijks variabele winstdeelname.  U kan (een deel van) uw pensioenreserve laten beheren door internationale vermogensbeheerders zoals Carmignac, Black Rock en Ethna.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,50% *

Instapkosten via mySavings

0,00% (0,75 euro forfait per storting)

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,50% *
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
Dans le cas d’un horizon de placement inférieur à 8 ans, le rendement, participation bénéficiaire incluse, est de 0.6% en 2016.
Duur waarborg
9 jaar
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
2,44%
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,00% (0,75 euro forfait per storting)
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
9 euro per jaar
Uitstapkosten
Geen op einddatum; 75 euro in 5 laatste jaren, anders 5%, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 100 euro per jaar
Depostitogarantie

Niet van toepassing op dit product. 

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Tak 21 0% & Tak 21 vaste rentevoet
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Voorschot
Maximum 75% van de reserve, enkel gedeelte Tak 21, 125 euro dossierkost + 0,50% per jaar
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsuitkering, overlijdenskapitaal door ongeval, plotse aandoening, partnerkapitaal, opeenvolgend overlijden

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy