Je kan bij Vivium kiezen om je pensioengelden al dan niet gedeeltelijk te investeren in beleggingsfondsen afgestemd op jouw risicoprofiel (zogenaamde profielfondsen: defensief, neutraal, evenwichtig, dynamisch en agressief). Vivium werkt hiervoor samen met de Belgische vermogensbeheerders Degroof-Petercam en Funds for Good.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,70% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,36% *

Instapkosten via mySavings

0,70%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,70% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,70% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,36% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
2,10%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
1,78%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 4.950 euro of spaarplan van > 495 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
7,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,70%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,1% indien 0% kapitaalsgarantie of 0,2% bij verhoogde rentevoet tak 21 | 1,25% interne kost Vivium tak 23 verhoogd met kost externe vermogensbeheerder
Uitstapkosten
Geen op einddatum én geen indien uitstap na 10 jaar na pensionering, zoniet dalend van 5% naar 0% 5 laatste jaren contract met een minimum van 75 euro, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 25 euro per storting
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Bijkomende Opties
Voorschot mogelijk voor vastgoed tot 60% van de reserve, Vivium is hierin pionier
Combinatie tak 23
Mogelijk om te beleggen via beleggingsfondsen
Kapitaalsgarantie
Ja
Fondsmanagers

Je kan bij Vivium kiezen om je pensioengelden al dan niet gedeeltelijk te investeren in beleggingsfondsen afgestemd op jouw risicoprofiel (zogenaamde profielfondsen: defensief, neutraal, evenwichtig, dynamisch en agressief). Vivium werkt hiervoor samen met de Belgische vermogensbeheerders Degroof-Petercam en Funds for Good.

Waarschuwing product

De afwikkeling van rechten van deelneming in een intern verzekeringsfonds kan bij uitzondering worden uitgesteld of opgeschort.

De activa van de interne verzekeringsfondsen met betrekking tot levensverzekeringen worden apart beheerd van de specifieke activa, die apart worden beheerd binnen de activa van VIVIUM. In geval van faillissement van VIVIUM worden deze activa in de eerste plaats gereserveerd om de verplichtingen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden na te komen.

Bovendien hangt de waarde van een deelnemingsrecht van het fonds af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, de marktrente … De waarde van de deelnemingsrechten is nooit gegarandeerd, kan hoger of lager zijn dan toen de premie werd betaald en er is geen kapitaalbescherming.

Klachtenprocedure

Voor eventuele klachten over dit contract kan de organisator contact opnemen met Vivium via:

  • Mail: Naar de afdeling Klachtenmanagement van VIVIUM. Koningsstraat 151, 1210 Brussel
  • Per telefoon. : 02/250.90.60.
  • Via mail: klacht@vivium.be
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy