Unieke en nieuwe formule voor uw pensioensparen: Generali Care Invest belegt uw spaargeld in vastgoed en meer bepaald in Belgische rusthuizen.  Care Invest beoogt een optimale veiligheid van het kapitaal, maar biedt geen kapitaalgarantie.  De opbrengst van het vastgoedfonds dat belegt in rusthuizen vormt het rendement van uw pensioensparen.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,01% *

Instapkosten via mySavings

1,00% + forfait van 10 euro + 1,24 euro per storting

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,01% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,50%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 12.500 euro of spaarplan van > 450 euro
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
7,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
1,00% + forfait van 10 euro + 1,24 euro per storting
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
Geen
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen na 60 jaar indien polis reeds 5 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% met minimum van 75 euro, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 37,50 euro per maand
Bijstortingen
Geen minimum
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Niet mogelijk
Kapitaalsgarantie
Ja
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, gewaarborgd inkomen en ongevalsdekking

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy