AG biedt u een minimum rendement van 0,50% verhoogd met winstdeelname.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,50%

Instapkosten via mySavings

0,50%

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,50%
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,90%
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
New product since september 2020 / 1,60% indien product gestart voor september 2020
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen

Kosten

Instapkosten via mySavings
0,50%
Beheerskosten
0,20% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Stortingen

Eerste storting
35 euro
Bijstortingen
35 euro

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Enkel voor het gedeelte winstdeelname
Voorschot
90% van de reserve, intrestbetalend of kapitaliserend
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval. Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy
    Afspraak maken