Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1% (jaarlijks herzienbaar, ook op de reserve) *

Instapkosten via mySavings

0,25%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1% (jaarlijks herzienbaar, ook op de reserve) *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,00% *
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
Nieuw product
Duur waarborg
1 jaar
Voorwaarden voor winstdeelname
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,25%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
12 euro per jaar T21 + fondskost in T23
Uitstapkosten
Geen op einddatum

Stortingen

Eerste storting
360 euro minimaal

Extra eigenschappen

Bijkomende Opties
Minimum looptijd contract 5 jaar
Combinatie tak 23
Ja, mogelijk en verhouding flexibel aanpasbaar
Kapitaalsgarantie
Ja, op gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Niet mogelijk, enkel een aanvullende overlijdensdekking

Fondsmanagers

Levenscyclusbeheer, kiezen voor gemoedsrust:

Bij het levenscyclusbeheer beslist u om het contract door AXA te laten beheren geheel in lijn met de door u gekozen levenscyclusstrategie.

Een levenscyclusstrategie is een beleggingsstrategie die als doel heeft om de verdeling van de stortingen en de reserves in overeenstemming te brengen met de leeftijd en de risicobereidheid. Hiertoe bepaalt de levenscyclusstrategie de optimale verdelingspercentages van de stortingen en de reserve over risicovolle en minder risicovolle beleggingen.

Dat wil zeggen dat de waarde van de reserve kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies. In tak 23 draagt u volledig het financiele risico. Om dit risico nog beter te beperken zorgt de strategie ervoor dat hoe dichter uw pensioen nadert, hoe minder uw spaargeld zal schommelen.

Welke levenscyclusstrategie kiezen?

  • In een gemengde levenscyclusstrategie is de vooropgestelde verdeling een combinatie van het luik secure en één of meer interne beleggingsfondsen van het luik invest.
  • In een levenscyclusstrategie in invest is de vooropgestelde verdeling een combinatie van één of meer interne beleggingsfondsen van het luik invest.

Beide types van levenscyclusstrategieën beschikken over 3 varianten afhankelijk van de risicobereidheid: namelijk defensief, neutraal en dynamisch.

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy