Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,00%*

Instapkosten via mySavings

0,50%

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,00%*
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,90%
Duur waarborg
De gewaarborgde intrestvoet wordt gegarandeerd tot 31/12 van elk kalenderjaar, vergelijkbaar zoals bij een spaarboekje.

Kosten

Maximum instapkosten
6,00%
Instapkosten via mySavings
0,50%
Beheerskosten
12 euro per jaar
Uitstapkosten
Geen bij pensionering of in laatste 5 jaar van het contract, zoniet 5% bij overdracht reserve

Stortingen

Eerste storting
100 euro

Extra eigenschappen

Aanvullende waarborgen
 • Aansluiten vóór 60 jaar

​Solidariteitspakket verzorgd door Voorzorgskas voor Zelfstandigen en Ondernemers

 • Premievrijstelling: gemiddelde Rizivpremie van volledige looptijd contract, per kwartaal afgerekend (start steeds jan, apr, jul of okt), tot aan pensioen
 • Moederschapsuitkering (1/4 van de gemiddelde Rizivpremie)
 • Uitkering arbeidsongeschiktheid: algehele ongeschiktheid, 6 keer gemiddelde premie met maximum van 9.000 euro, uitkering maximaal 1 jaar
 • Faillissement: premievrijstelling van de premies, maximum 1 jaar
 • Overlijden: rente gedurende 15 jaar samengesteld uit de premies (met minimum van 15 x gemiddelde premie), maximale rente van 20.000 euro
  • Indien overlijden door ongeval +50%
 • Uitkering 27 ernstige ziektes (oa kanker): 750 euro gedurende maximum 6 maanden

Ingangsdatum 1ste jaar:

 • 2de kwartaal na betaaldatum (onmiddellijk bij ongeval):
 • Datum koninklijk besluit indien Riziv
 • Betaaldatum sociaal vapz

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy
  Afspraak maken