Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,00%* *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,00%* *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,90% *
Duur waarborg
De gewaarborgde intrestvoet wordt gegarandeerd tot 31/12 van elk kalenderjaar, vergelijkbaar zoals bij een spaarboekje.
Voorwaarden voor winstdeelname
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
18 euro per jaar
Uitstapkosten
Geen bij pensionering of in laatste 5 jaar van het contract, zoniet 5% bij overdracht reserve

Stortingen

Eerste storting
100 euro

Extra eigenschappen

Aanvullende waarborgen
 • Aansluiten vóór 60 jaar

​Solidariteitspakket verzorgd door Voorzorgskas voor Zelfstandigen en Ondernemers

 • Premievrijstelling: gemiddelde Rizivpremie van volledige looptijd contract, per kwartaal afgerekend (start steeds jan, apr, jul of okt), tot aan pensioen
 • Moederschapsuitkering (1/4 van de gemiddelde Rizivpremie)
 • Uitkering arbeidsongeschiktheid: algehele ongeschiktheid, 6 keer gemiddelde premie met maximum van 9.000 euro, uitkering maximaal 1 jaar
 • Faillissement: premievrijstelling van de premies, maximum 1 jaar
 • Overlijden: rente gedurende 15 jaar samengesteld uit de premies (met minimum van 15 x gemiddelde premie), maximale rente van 20.000 euro
  • Indien overlijden door ongeval +50%
 • Uitkering 27 ernstige ziektes (oa kanker): 750 euro gedurende maximum 6 maanden

Ingangsdatum 1ste jaar:

 • 2de kwartaal na betaaldatum (onmiddellijk bij ongeval):
 • Datum koninklijk besluit indien Riziv
 • Betaaldatum sociaal vapz
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy