Een spaarplan aan goede voorwaarden en geen uitstapkosten na 4 jaar.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

Er is geen Tak 21 meer bij NN. *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
Er is geen Tak 21 meer bij NN. *

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
5,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,96% per jaar voor tak 23
Uitstapkosten
Vanaf jaar 5 geen uitstapkosten, voordien 4,80% dalend met 0,10% per maand

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
U betaalt 2% premietaks
Gedurende looptijd contract
U hebt een eenmalige belasting van 10% op de waarde van het contract, exclusief winstdeling. Hetzij op uw 60ste verjaardag, in geval van inschrijving vóór 55 jaar, hetzij 10 jaar na de aanvang van het contract.
Bij opname van de gelden
Geen uitstapkosten als de som van de afgekochte bedragen minder dan 10% van de contractwaarde bedraagt. Vanaf het 5e jaar zijn er geen uitstapkosten meer.

Stortingen

Eerste storting
Minimum 100 euro
Bijstortingen
Minimum 500 euro
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Bijkomende Opties
Vanaf 10.000 euro spaarreserve: dynamische stop loss, drip feed, herbalancering, dynamisering winstdeelname & beveiliging meerwaarde
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders, minimum 5% per fonds
Online consultation policy company
NN App
Kapitaalsgarantie
Nee
Opnames mogelijk
15% per jaar indien geplande opnames; 10% indien op aanvraag
Arbitragemogelijkheden
Kosteloos 1 keer per kalenderjaar; vervolgens: 0,5% van het overgedragen bedrag; mogelijk OLO-clausule
Fondsmanagers
 • NN BL Emerging market
 • NN Carmignac Portfolio Commodities
 • NN Carmignac Emergents
 • NN Carmignac Patrimoine
 • NN Degroof-Petercam Global Strategy High
 • NN Degroof-Petercam Global Strategy Low
 • NN Degroof-Petercam Global Strategy Medium
 • NN Degroof-Petercam Global Strategy Medium Low
 • NN Global Sustainable Equity
 • NN DNCA Invest Eurose
 • NN Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
 • NN Euro Fixed Income Fund
 • NN Liquidity Fund
 • NN Trusteam Optimum
 • NN Select Dividend Fund
 • NN Ethna-Aktiv Fund
 • NN Fidelity Funds – America Fund
 • NN Fidelity Funds – Pacific Fund
 • NN Fidelity Funds – World Fund
 • NN Financière de l’Echiquier Agressor
 • NN Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II
 • NN Funds for Good Architect Strategy
 • NN Invesco Pan European Equity Fund
 • NN M&G Dynamic Allocation Fund
 • NN M&G Optimal Income Fund
 • NN R Valor F
 • NN Skagen Kon-Tiki Fund
 • NN Triodos Sustainable Bond Fund
 • NN Triodos Sustainable Equity Fund
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy