Een spaarplan die u toelaat rendementszekerheid van tak 21 te combineren met rendementspotentieel van tak 23.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,25% *

Instapkosten via mySavings

1,00% + forfait van 10 euro + 1,24 euro per storting

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,25% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,50%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
2,05%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 12.500 euro of spaarplan van > 450 euro

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
7,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
1,00% + forfait van 10 euro + 1,24 euro per storting
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
Geen voor gedeelte tak 21; 1,2% voor tak 23
Uitstapkosten
Geen vanaf 6de jaar, 5% eerste jaar, dalend 1% per jaar; mogelijke OLO-correctie, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 50 euro per maand
Bijstortingen
Minimum 2.000 euro
Depostitogarantie

Dit product valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onderworpen

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Tak 21 0,50% & Tak 21 vaste rentevoet
Combinatie tak 23
Mogelijk met verschillende fondsbeheerders
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Opnames mogelijk
Gratis vanaf 6de jaar; in andere gevallen 5% eerste jaar, dalend 1% per jaar;
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis, daarna tussen 12,5 en 37,5 euro servicekost per fonds
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy