Terug naar product

Spaarverzekering volgt de fiscaliteit van de niet-fiscale levensverzekering: Taks op de premies bedraagt 2% en wordt afgetrokken van het bedrag dat u inlegt. Als u een premie van 500 euro stort, wordt er 10 euro belasting aangerekend (2% van 500 euro); dit gedeelte gaat naar de overheid. Om helemaal correct te zijn, de 2% taks wordt berekend als volgt: u deelt de premie door 1,02 en het verschil is de taks.  500 euro / 1,02 = 490,20 euro. De verzekeringstaks is dus gelijk aan 9,80 euro (iets minder dus dan 2% oftewel de 10 euro in dit voorbeeld).

Het gedeelte Tak 21 is vrijgesteld van roerende voorheffing indien u het kapitaal minstens gedurende 8 jaar en 1 dag belegt.  De eerste 8 jaar betaalt u op het intrestgedeelte roerende voorheffing van 27%, het rendement wordt fictief berekend op 4,75%. Verder zijn er geen belastingen, geen beurstaks, geen roerende voorheffing en geen meerwaardeheffing.