Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Extra eigenschappen

Aanvullende waarborgen

De dekking arbeidsongeschiktheidsrente strekt er toe een tussenkomst te voorzien bij een feitelijk verlies van beroepsinkomsten die het gevolg zijn van een arbeidsongeschiktheid.
Wereldwijde dekking.
Alle indexaties mogelijk.
Zwangerschapsrust is verzekerd en er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• arbeidsongeschiktheid als gevolg van een normale zwangerschapsrust;
• arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschapsverwikkelingen.
Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte is gedekt. In uitbreiding van de dekking in geval van ziekte worden psychische en functionele stoornissen gedekt
binnen de beschreven voorwaarden en bepalingen.
De graad van de ongeschiktheid wordt beoordeeld in functie van fysiologische en economische criteria.
De arbeidsongeschiktheidsdrempel is de minimale economische invaliditeitsgraad van 25% die moet
vastgesteld worden opdat er sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid.

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy