Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Extra eigenschappen

Aanvullende waarborgen

De dekking arbeidsongeschiktheidsrente strekt er toe een tussenkomst te voorzien bij een feitelijk verlies van beroepsinkomsten die het gevolg zijn van een arbeidsongeschiktheid.
Wereldwijde dekking.
Alle indexaties mogelijk.
Zwangerschapsrust is verzekerd en er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• arbeidsongeschiktheid als gevolg van een normale zwangerschapsrust;
• arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschapsverwikkelingen.
Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte is gedekt. In uitbreiding van de dekking in geval van ziekte worden psychische en functionele stoornissen gedekt
binnen de beschreven voorwaarden en bepalingen.
De graad van de ongeschiktheid wordt beoordeeld in functie van fysiologische en economische criteria.
De arbeidsongeschiktheidsdrempel is de minimale economische invaliditeitsgraad van 25% die moet
vastgesteld worden opdat er sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy
    Afspraak maken